Menu
Handeys
WhatsApp

Şartlarımız
ve kredi bilgileri

Yasal gereklilikler

Asgari yaş 18
Azami yaş 69
Kredi 70 yaşına kadar tamamen geri ödenmiş olmalıdır
Asgari gelir Net 2.500.00 CHF
Kimlik kartı İsviçre pasaportu veya kimlik kartı
Oturma izinleri B/C/L
Oturma izinleri B/C/L
Çalışma ve gelir koşulları Daimi çalışan
Geçici
Serbest meslek sahibi
Borç tahsilatı / haciz / zarar belgeleri Açık alacak tahsilatı, haciz veya zarar belgesi bulunmamalıdır.
Vergiler Borçlar vergiye tabi varlıklardan ve faiz maliyetleri vergiye tabi gelirden indirilebilir.
Borç verme Borç verme, aşırı borçluluğa yok açtığı takdirde yasaktır (Madde 3, UWG).

Kredi Bilgileri

Kredi tutarları 1.000-1 Milyon CHF
Vadeler 6 - 72 ay
Azami yıllık faiz oranı (tüm kredi maliyetleri dahil) Kredi bankasının bireysel teklifine bağlı olarak %3,9 - %10 arasında
Aracılık Ücretleri Yok
Yönetim ücreti Yok
Gerekli belgeler
Geçerli bir kimlik belgesi fotokopisi (İsviçre pasaportu, kimlik veya oturma izni)
Mevcut maaş bordrosunun fotokopisi (son üç maaş bordrosunun saatlik ücreti olması durumunda)
Kredi kararına kadar bekleme süresi 24 saat
Yasal çekilme süresi 10 gün
Ödeme yöntemleri Posta veya banka hesabına havale