Menu
Handeys
WhatsApp

Gizlilik
Handeys GmbH

Sorumlu kişi

Handeys GmbH, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden

Ticaret sicili girişi: CH-400.4.021.691-8

Gizliliğinizin korunması

Kişisel veriler kesinlikle gizli tutulacak ve üçüncü şahıslara satılmayacak veya aktarılmayacaktır. Her kişi, İsviçre Federal Anayasası’nın 13. Maddesi ve İsviçre Konfederasyonu’nun veri koruma düzenlemelerine (Veri Koruma Yasası, DSG) dayalı olarak, gizliliğinin korunmasının yanı sıra kişisel verilerinin kötüye kullanımına karşı korunma hakkına sahiptir. Bu hükümlere riayet ediyoruz.

Yer sağlayıcılarımızla yakın işbirliği içinde, veritabanlarını yetkisiz erişime, kaybolmaya, kötüye kullanıma veya sahteciliğe karşı olabildiğince korumaya çalışıyoruz.

SSL şifrelemesi

İletim sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için, HTTPS aracılığıyla en gelişmiş şifreleme prosedürlerini (SSL) kullanıyoruz.

Veri toplama

Aşağıdaki veriler toplanır:

Handeys GmbH’nin bir kredi veya finansal kiralama başvurusunda bulunurken veya iş ilişkisi süresince (örn. Müşteri olduğunuzda) faturalama, geri ödeme veya açık taleplerin tahsili ile bağlantılı olarak ve bunların işlenmesi sırasında sigorta aracılığıyla aldığı veya kendi topladığı (müşteri verileri) kişisel bilgiler. Handeys GmbH bu verileri doğrudan müşteriden veya aracılardan alır.

Üçüncü şahıslardan (örneğin aracılar, Kredi Bilgi Merkezi (ZEK) ve Tüketici Kredisi Bilgi Ofisi (IKO), yetkililer, kredi kuruluşları (Almanya’dan yabancı kimlik kartı B, L veya G olan müşteriler için ayrıca Koruma Kurumu’ndan) gelen veriler Genel Kredi Güvenliği Birliği (Schufa), işverenler veya veritabanları ya da siciller gibi kamuya açık, genel olarak erişilebilir kaynaklardan (örn. local.ch veya Ticaret Sicili).

Bu internet sitesinde otomatik veri işleme

İnternet sayfalarımızı çağırdığınızda, tarayıcınızın bize gönderdiği bilgiler otomatik olarak "sunucu günlük dosyalarımızda" saklanır. Bunlar şöyledir:

 • tarayıcı türü/ -sürüm
 • kullanılan işletim sistemi
 • yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen site)
 • erişim bilgisayarın ana bilgisayar adı (IP adresi)
 • sunucu isteğinin zamanı.

Bu kullanım verileri istatistiksel, anonim değerlendirmeler için temel oluşturur, böylece tekliflerimizi buna göre geliştirebilmemiz için trendler tanınabilir.

Kredi ve finansal kiralama sözleşmeleri için veri işleme

Toplanan veriler, hizmetin sağlanması ve müşteriye destek verilmesi için sözleşmelerin işlenmesi amacıyla işlenir. Geç ödeme durumunda, müşteri verileri ihtar sürecinin bir parçası olarak işlenir, örneğin Handeys GmbH ek açıklamalar başlatabilir ve müşteriyle iletişime geçebilir. Ek açıklamalar, belirli yerlerden (örneğin aracı, ZEK, IKO). Aynı şekilde, sigorta ortağı ile iş birliği içinde sigorta taleplerini netleştirmek için sigorta taleplerinin işlenmesi için veriler toplanır ve işlenir. Müşteri verileri ayrıca kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele yükümlülükleri kapsamında, özellikle müşterinin kimliğinin tespit edilmesi veya varlıkların intifa hakkı sahiplerinin belirlenmesi amacıyla işlenmektedir. İşlem izlemesinin bir parçası olarak, örneğin bir kredi/finansal kiralama/borç zamanından önce sonlandırılırsa veriler işlenir. Bu süreçte varlıkların menşei derinlemesine incelenir ve gerekli önlemler başlatılır.

İşlenen veri türleri

 • envanter verileri (ör. İsimler, adresler).
 • iletişim verileri (örn., e-posta, telefon numaraları).
 • içerik verileri (ör., metin girişleri, fotoğraflar, videolar).
 • kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web sayfaları, içeriğe ilgi, erişim süreleri).
 • meta/iletişim verileri (ör. cihaz bilgileri, IP adresleri).

İşleme amacı

 • Handeys GmbH, kişisel verilerinizi kredi kontrolleri ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmetler sunmak için kullanır ve işler. Toplanan veriler, kredi, leasing ve/veya kredi işlemlerine ilişkin kredi ve piyasa risklerinin belirlenmesi için risk amacıyla işlenmektedir. Bu özellikle gereklidir, çünkü Handeys GmbH müşteri ile olan sözleşme ilişkisinden kaynaklanan finansal riski (kredibilite) üstlenir. Bu amaçla, diğer şeylerin yanı sıra kredibilitesini ve kredi kapasitesini değerlendirmeye hizmet eden bireysel risk profilleri oluşturulur. Handeys GmbH mali riskini hesaplamaya ve sınırlamaya bağlı olduğundan, risk amaçlı veri işleme yetkisi geri alınamaz. Bu veri işlemeden feragat ancak iş ilişkisinin sona ermesiyle mümkündür.
 • Çevrimiçi teklifin, işlevlerinin ve içeriğinin sağlanması
 • İletişim sorularını yanıtlama ve kullanıcılarla iletişim
 • Güvenlik önlemleri
 • Uzaklık ölçümü/pazarlama

Üçüncü şahısların verilerinin toplanması

Handeys GmbH, mevcut sözleşmeden etkilenen üçüncü şahıslardan kredi (kredi değerlendirmesi) vermek amacıyla gerekli bilgileri alabilir. Handeys GmbH, (ör. Kredi ve kredi komisyoncuları, araç satıcıları, ortak bankalar, ileri eğitim kurumları, kredi kuruluşları, Kredi Bilgi Merkezi (ZEK), yetkililer, işverenler, Aduno Grubu şirketleri, Tüketici Kredisi Bilgi Ofisi (IKO) gibi araçlar) vb.) hizmetlerinin sağlanması için işlediği çeşitli bilgileri kredi, ve/veya finansal kiralama başvuruları ve sözleşmeleri çerçevesinde kredi ve/veya finansal kiralama için borçlu ve/veya başvuru sahiplerinden ve diğer kaynaklardan alır. Buna özellikle güncel adres, ödeme gücü veya herhangi bir paternalizm gibi bilgiler dahildir.

Üçüncü şahıslar tarafından veri işleme

Handeys GmbH, hizmetlerini sağlamak için (örneğin BT desteği için) yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü şahıslarla işbirliği yapar. Bu üçüncü şahıslar, sözleşmeye dayalı olarak kendilerine iletilen verileri yalnızca Handeys GmbH’nin çıkarları ve amaçları doğrultusunda işlemekle yükümlüdür. Veri koruma ve veri güvenliği ile ilgili olarak Handeys GmbH’nin kendisi ile aynı yükümlülüklere tabidirler ve verileri gizli tutmayı taahhüt ederler.

Elektronik iletişim ve veri aktarımı sırasında veriler, belirli koşullar altında, İsviçre ile aynı düzeyde veri koruması sunmayan üçüncü ülkeler aracılığıyla iletilebilir. Bu nedenle, yurt dışına iletilen verilerin İsviçre yasalarına göre eşdeğer bir koruma düzeyine sahip olmayabileceğini ve bu tür verilere kamu makamlarının erişiminin engellenemeyeceğini belirtmek isteriz.

Veri transferi

Handeys GmbH, üçüncü şahıslara kredi amaçları için veri sağlamaz. Bu ilkenin istisnaları müşterilerin onayını gerektirir. Bu tür bir onay, örneğin verilerin aracılara aktarılması için mevcuttur (AGB / ALB uyarınca). Mevzuat veya yasal yükümlülükler kapsamında kredibilite bilgileri (başvurunun detayları, kabulü veya reddi, sözleşmenin kurulması ve sona ermesi, yükümlülük türü, ödeme gücü, ödenmemiş ödemeler vb.) Kredi Merkez Ofisi’ne (ZEK) veya Tüketici Kredisi Bilgi Ofisi’ne (IKO) bildirilir.

Yetkililerin talimatıyla veya yasal yükümlülüklere dayalı olarak, müşteri verileri ayrıca kolluk kuvvetleri veya denetleyici makamlar gibi devlet kurumlarına da ifşa edilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve silinmesi, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümlere uygun bir şekilde ve uyum içinde gerçekleştirilir. Handeys GmbH, kendisinin ürün ve hizmetlerini işletmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek için kişisel verilerinizi İsviçre içindeki ve dışındaki kendi çalışanlarına, acentelerine ve bağlı şirketlerine aktarma hakkına sahiptir. Handeys GmbH ayrıca kişisel verilerini CRIF AG’ye ve IKO’ya (Tüketici Kredisi Bilgi Ofisi) iletme hakkına veya yükümlülüğüne sahiptir. Handeys GmbH, kişisel verilerinizi yalnızca işleme amaçları açısından gerekli olduğu sürece veya kişisel verilerinizin yasal veya sözleşmeye dayalı saklama süresi sona erene kadar saklar.

Bilgi edinme, düzeltme, veri silme hakkı

Kişisel verilerinizle bağlantılı olarak bilgi, düzeltme veya silme talebinde bulunmak isterseniz, lütfen sorunuzu/talebinizi posta yoluyla gönderin ve pasaportunuzun veya kimlik kartınızın bir fotokopisini aşağıdaki adrese ekleyin:

Handeys GmbH, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden.

İletişim

Bizimle iletişim kurarken (ör. İletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), kullanıcının verileri, iletişim talebinin ve işlenmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenir. Kullanıcı bilgileri, olası takip sorgularını daha verimli bir şekilde işlemek için bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminde ("CRM sistemi") veya karşılaştırılabilir bir sorgulama organizasyonunda saklanabilir.

İletişim ve reklam

Handeys GmbH, müşterilere posta veya elektronik olarak (e-posta, dürtme mesajı, SMS veya diğer uygun yollarla) bilgi ve reklam gönderebilir. Müşteriyle olan bu elektronik iletişim, genel iletişim ağları aracılığıyla gerçekleşir. Bu şekilde iletilen veriler genellikle üçüncü şahıslar tarafından görülebilir, iletim sırasında kaybolabilir veya yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir. Bu nedenle, alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen üçüncü şahısların müşteri ile iletişime geçebileceği göz ardı edilemez. Bu nedenle, alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen üçüncü şahısların müşteri ile iletişime geçebileceği göz ardı edilemez. E-posta açık bir iletişim olduğu için genellikle kişisel bilgilerin iletilmesi için uygun değildir.

E-posta ile iletişim, yalnızca onay verilmişse, Handeys GmbH göndericiden e-posta adresini almışsa (elektronik) başvuru veya sorgulama formuna girerken veya yarışmalara katılırken kredi, leasing ve/veya kredi başvurusundaki bilgilerde olduğu gibi yapılacaktır.

Artık gerekli değilse istekleri sileceğiz. Her iki yılda bir gerekliliği gözden geçiriyoruz; ayrıca yasal arşivleme yükümlülükleri geçerlidir.

Çerezler

Çerezler, bir web sitesini çağırdığınızda tarayıcınızın sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Örneğin, my.cyon gibi bir web sitesini veya web uygulamasını tekrar tekrar ziyaret ettiğinizde tekrar oturum açmanıza gerek kalmaması için çerezler kullanılır. Çerezler, ziyaretçiyi işaretlemek için Google Analytics gibi web analiz hizmetleri tarafından da kullanılır.

Tarayıcınızda uygun ayarı yaparak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz. Bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması

Biz veya daha doğrusu yer sağlayıcımız, DSGVO’nun f bendinin 1. fıkrasının 6. maddesi uyarınca bu hizmetin bulunduğu sunucuya her erişim hakkında verilerde (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) tanımlandığı gibi meşru çıkarlarımıza dayalı olarak veri topluyoruz. Erişim verileri, erişilen web sitesinin adını, dosya erişim tarihi ve saatini, aktarılan veri hacmini, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL’yi (önceden ziyaret edilen site), IP adresini ve talepte bulunan sağlayıcıyı içerir.

Günlük dosyası bilgileri güvenlik nedenleriyle (ör. Suiistimal veya dolandırıcılık soruşturması için) maksimum 7 gün saklanır ve ardından silinir. Aşikar amaçlar için daha fazla depolanması gereken veriler, ilgili olay nihai olarak açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmez.

Bülten

Bu web sitesi haber bültenleri göndermek için newsletter2go hizmetlerini kullanır. Sağlayıcı, newsletter2go GmbH, Köpenickerstrasse 126, 10179 Berlin’dir.

newsletter2go, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesini organize etmek ve analiz etmek için kullanılabilecek bir hizmettir. Haber bültenine abone olmak amacıyla veri girerseniz (ör. e-posta adresi), bu veriler Almanya’daki newsletter2go sunucularında saklanır. newsletter2go tarafından analiz edilmek istemiyorsanız, bülten aboneliğinden çıkmalısınız. Bu amaçla, her haber bülteni mesajında ilgili bir bağlantı sağlıyoruz.

newsletter2go ile veri analizi

Analiz amacıyla, newsletter2go ile gönderilen e-postalar, e-posta açıldığında Rapidmail sunucularına bağlanan bir "izleme pikseli" içerir. Bu şekilde bir bülten mesajının açılıp açılmadığı belirlenebilir. Ayrıca, haber bülteni mesajındaki bağlantıların tıklanıp tıklanmadığını ve hangi bağlantıların tıklandığını belirlemek için newsletter2go’yu kullanabiliriz. E-postadaki tüm bağlantılar, tıklamalarınızı saymak için kullanılabilecek izleme bağlantıları olarak adlandırılır. Veri işleme, izninize dayanmaktadır (DSGVO’nun f bendinin 1. fıkrasının 6. maddesi). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Saklama süresi

Bültene abone olmak amacıyla bize sağladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinden çıkana kadar tarafımızca saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra hem bizim sunucularımızdan hem de newsletter2go sunucularından silinecektir. Diğer amaçlar için saklanan veriler (ör. Üye alanı için e-posta adresleri) etkilenmeden kalır.

Gizlilik politikası: https://www.newsletter2go.ch/datenschutz-uebersicht/

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc.’in (bundan sonra: "Google") bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcılarının siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarına yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Ancak, bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasını imzalayan diğer ülkelerde bu gerçekleşmeden önce kısaltılacaktır.

Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca bu bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür üçüncü şahısların bilgileri Google adına işlediği durumlarda üçüncü şahıslara aktarabilir. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google’dan gelen diğer verilerle birleştirilmez.

Awin Ortaklık Programı

Awin adında bir ortaklık programı yürütüyoruz. Yayıncılar, web sitemize gelen müşterileri çekmek için afişler kullanır. Çerezler (bkz. Bölüm: Çerezler) Awin programında uygulanan ve saklanan kredi miktarını izlemek için kullanılır. Awin’de hiçbir kişisel veri saklanmaz. Bu gizlilik politikasında yayınlanan yönergeler, sistemlerimizde depolanan verilerin işlenmesi için geçerlidir.

Sosyal medyada çevrimiçi bulunma

Müşteriler, ilgili taraflar ve orada aktif olan kullanıcılar ile iletişim kurabilme ve onları hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için sosyal ağlar ve platformlarda çevrimiçi varlıkları sürdürüyoruz. İlgili ağlara ve platformlara erişirken, ilgili operatörlerinin hüküm ve koşulları ve veri işleme yönergeleri geçerlidir.

Gizlilik politikamızda aksi belirtilmediği sürece, sosyal ağlar ve platformlar üzerinden bizimle iletişime geçmeleri halinde kullanıcıların verilerini işleriz, ör. çevrimiçi varlığımız hakkında makaleler yazın veya bize mesaj gönderin.

Sosyal Medya Eklentileri

Aşağıdaki firmaların sosyal medya butonlarını web sitemize entegre ettik. Eklentileri ilgili logoyla belirtilmiş olmalarından tanıyabilirsiniz.

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ABD)
 • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - ABD)
 • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ABD)
 • XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg – Almanya)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda
 • Foursquare, 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010.
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 ABD
 • Tumbir, 770 Broadway, New York, NY 10003, ABD

Çevrimiçi teklifimiz dahilinde, bu hizmetlerin işlevleri ve içerikleri entegre edilebilir. Bu, kullanıcıların içerik, içeriğin yazarları ile ilgili favorilerini ifade etmelerine veya makalelerimize abone olmalarına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerir. Kullanıcılar platformlara üye ise, platform yukarıda belirtilen içerik ve işlevlerin çağrısını oradaki kullanıcıların profillerine atayabilir.

Facebook pikseli, özel hedef kitleleri ve Facebook dönüşümü

Çevrimiçi teklifimiz kapsamında, çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişindeki meşru menfaatlerimiz nedeniyle ve bu amaçlar için sosyal ağ Facebook’un "Facebook pikseli" olarak adlandırılır, Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından veya AB’de ikamet ediyorsanız Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ("Facebook") tarafından işletilir.

Facebook, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi kapsamında onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) uyma garantisi sunar.

Bir yandan Facebook pikseli, Facebook’un çevrimiçi teklifimizin ziyaretçilerin reklamların ("Facebook reklamları" olarak adlandırılır) gösterilmesi için bir hedef grup olarak belirlenmesini sağlar. Buna göre, Facebook pikselini, tarafımızca verilen Facebook Reklamlarını yalnızca çevrimiçi teklifimize ilgi gösteren veya Facebook’a ilettiğimiz belirli özellikleri (örneğin, ziyaret edilen web siteleri temelinde belirlenen belirli konulara veya ürünlere ilgi duyanlar) ("Özel hedef kitleler" olarak adlandırılır) sergileyen Facebook kullanıcılarına göstermek için kullanıyoruz. Facebook pikselinin yardımıyla, Facebook Reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını ve rahatsız edici görünmemesini de sağlamak istiyoruz. Facebook pikseli ayrıca, kullanıcıların bir Facebook reklamını tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini ("dönüşüm" olarak adlandırılır) görerek, istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla Facebook reklamlarının etkinliğini izlememize olanak tanır.

Verilerin Facebook tarafından işlenmesi, Facebook’un Veri Kullanım Politikası çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre, Facebook Veri Kullanım Politikası’nda Facebook reklamlarının görüntülenmesine ilişkin genel bilgiler: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook pikseli ve işlevi hakkında özel bilgiler ve ayrıntılar Facebook yardım alanında bulunabilir: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Facebook pikselinin toplanmasına ve verilerinizin Facebook Reklamlarının görüntülenmesi için kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. Facebook’ta size ne tür reklamların gösterileceğini kontrol etmek için Facebook’un oluşturduğu sayfaya gidebilir ve kullanıma dayalı reklam ayarlarıyla ilgili talimatları takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlara uygulanır.

Ayrıca Ağ Reklam İnisiyatifi devre dışı bırakma sayfasını (http://optout.networkadvertising.org/) ve ayrıca ABD web sitesini (http://www.aboutads.info/choices) veya Avrupa web sitesini (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) ziyaret ederek, izleyici ölçümü ve reklam amaçlarıyla çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube sitesindeki videoları entegre eder. Sayfaları yöneten YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. Bir YouTube videosu içeren sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğini söyler. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un göz atma davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmesine izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz. YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, DSGVO’nun f bendinin 1. Fıkrasının 6. Maddesi bağlamında meşru bir menfaati temsil eder.

Google Haritalar

Bu web sitesi, coğrafi bilgileri görsel olarak görüntülemek için Google Harialar API’sini kullanır. Google, Google Haritalar’ı kullanırken, ziyaretçiler tarafından harita işlevlerinin kullanımına ilişkin verileri de toplar, işler ve kullanır. Google tarafından veri işleme hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Google veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz. Orada, kişisel veri koruma ayarlarınızı veri koruma merkezinde de değiştirebilirsiniz.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD Gizlilik Politikası: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre Dışı Bırakma Sayfası: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Webfonts

İçeriğimizi tarayıcılar arasında doğru ve grafiksel olarak çekici göstermek için, bu web sitesinde (https://www.google.com/webfonts/) Google Web Fonts gibi komut dosyası kitaplıkları ve yazı tipi kitaplıkları kullanıyoruz. Google Web Fonts, birden fazla yüklemeyi önlemek için tarayıcınızın önbelleğine aktarılır. Tarayıcı Google Web Fonts’u desteklemiyorsa veya erişimi engelliyorsa, içerik varsayılan bir yazı tipinde görüntülenecektir.

Şu anda olup olmadığı ve hangi amaçla olduğu belirsiz olmasına rağmen, komut dosyası kitaplıklarını veya yazı tipi kitaplıklarını çağırmak, kitaplık operatörüyle otomatik olarak bir bağlantıyı tetikler. Bu tür kütüphanelerin operatörlerinin veri toplaması teorik olarak mümkündür.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD Gizlilik politikası: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre Dışı Bırakma Sayfası: https://adssettings.google.com/authenticated.

Yargı yeri ve geçerli yasa

Bu veri koruma beyanından kaynaklanan veya bununla bağlantılı tüm ihtilaflar için münhasır yargı yeri olarak Baden kabul edilir. Handeys GmbH, anlaşmazlığı normalde sizin için yetkili olan diğer tüm mahkemelere taşıma hakkını saklı tutar. Bu veri koruma beyanı için münhasıran İsviçre hukuku geçerlidir.

Künye / Veri toplama sorumlusu

Handeys GmbH, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden - Haziran 2018