Menu

Kredi Hikpotekare
Kredia në bazë të pasurisë tuaj të paluajtshme

GrundpfandkreditAty për ju: Busra Basatik i Handeys Finanzen.

Prona juaj ju jep më shumë liri financiare: Dëshironi të përfitoni nga vëllimi maksimal i kredisë? Ne jemi të lumtur t'ju ofrojmë kredinë e mbështetur në hipotekë:

  • Parakushti është që ju të keni një pronë ekzistuese, kredia në vlerë e së cilës nuk është ezauruar plotësisht.
  • Nëse është kështu, prona mund të përdoret si kolateral për marrjen e një kredie.
  • Jo vetëm kaq: ne mund t'ju ofrojmë kushte më të mira për ripagime dhe interesa.

Informohuni
përmes kredisë tërheqëse hipotekore

Kontakt>>>

Na kontaktoni
Falas dhe pa detyrime.
Kushte të mira.

Shërbime dhe konsulenca
Shpjeguar në film

Hua, kredi, investime

  • Filmi shpjegon tiparet kryesore të ofertës tonë të kredisë
  • Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem mos ngurroni të kontaktoni ekspertët tanë financiarë.
  • Ne mund t'ju këshillojmë në telefon ose në një takim personal.
  • Qofshin kredi ose hua për individë dhe kompani private ose investime dhe investime financiare - ne kemi sugjerime të përshtatshme të gatshme për ju.