Menu

Sigurimi i përgjegjësisë
E përgatitur mirë për kompensim

Gjeni siguracionin e duhur

Një fatkeqësi ndodh shpejt - telefoni celular i shokut bie përtokë. Fëmija thyen një dritare me top. Jo gjithmonë mbetet gjithsesi me një dëmtim të vogël të pronës, për fat të keq ndonjëherë edhe njerëzit lëndohen.

Ne ju japim këshilla gjithëpërfshirëse

Ne ju ndihmojmë të gjeni sigurimin e duhur të përgjegjësisë që përshtatet me nevojat tuaja. Ne ju këshillojmë dhe bëni një kontroll të sigurimit aktual. Sigurimi i përgjegjësisë ofrohet për familje ose individë. Përdoret për qiramarrësit, si dhe pronarët. Në rastet vijuese:

  • Mbrojtja në rast fatkeqësie: Dëmtimi i pronës me qira që ju është besuar është i siguruar.
  • Mbrojtja pasive ligjore: Nëse dikush ju bën kërkesa të pajustifikuara në rast dëmtimi.
  • Mbrojtja e qiramarrësit: Jeta në apartamentin tuaj me qira duhet të jetë e qetë. Nëse ndodhin dëmtime, sigurimi i përgjegjësisë është aty për ju.

Në rast të dëmtimit të pasurisë dhe dëmtimit personal

Sigurimet e përgjegjësisë mbulojnë pretendimet për dëmet në rast të dëmtimit të pronës, dëmtimit personal dhe humbjes financiare që ju ose personat e bashkë-siguruar sigurisht që u shkaktojnë palëve të treta.

  • lëndimi personal
  • dëmtimin e pronës
  • humbjet financiare
  • dëmtimi i qiramarrësit
  • Përgjegjësia publike për kompanitë

E detyrueshme në trafik

Sigurimi i përgjegjësisë kërkohet ligjërisht dhe rregullohet në ligjin e trafikut rrugor. Ai mbulon dëmin që ju u shkaktoni të tjerëve me automjetin tuaj (dëmtim i personave dhe pasurisë, por edhe humbje e fitimeve si rezultat i këtij dëmi).

Kërkesa për kuotim >>>

Oferta dhe kërkesa për konsultim.
Pa kosto shtesë apo detyrime.
Përgjigja pas 1 dite.

Ne bëjmë krahasimin e sigurimeve për ju.
Dhe ju kurseni premium.

A keni humbje?

A keni humbje?

A ndiheni të mbetur vetëm në xhunglën e sigurimeve? Reallyshtë vërtet e vështirë të gjesh politika sigurimi të lira dhe të përshtatshme.

Ne ju kërkojmë

Ne ju kërkojmë

Në masën e pakontrollueshme të ofertave ne kërkojmë sigurimin optimal dhe njëkohësisht më të mirë për ju.

Analizë falas

Analizë falas

Kontrolli i sigurimit, në të cilin ne analizojmë situatën tuaj ekzistuese të sigurimit, është pa pagesë.